Tietoa Jakokulma-palvelusta

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Own No More Oy
Y-tunnus: 2837368-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Esa Kuivaniemi
contact@jakokulma.fi

Rekisterin nimi

Jakokulma-palvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään, jotta palvelun käyttö ja yhteydenpito käyttäjien kanssa on mahdollista. Yhteydenpitoa voi tapahtua sekä palvelun ylläpitäjän ja käyttäjän välillä että suoraan käyttäjien välillä. Tilastotietoa palvelun käytöstä voidaan hyödyntää palvelun kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Henkilöllisyyttä koskeva informaatio jää yksinomaan Jakokulman vastuulle ja rekisteriin. Vain käyttäjän etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain ovat lähtökohtaisesti muiden käyttäjien nähtävissä. Lisäksi käyttäjät voivat halutessaan jakaa muuta tietoa itsestään toisille käyttäjille profiilisivullaan ja vuokraustapahtumien yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu, mutta niiden tallentaminen tapahtuu ulkopuoliselta yritykseltä vuokratuille palvelimille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa:

  • Yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, syntymäaika (tarvitaan maksujen välittämiseen)
  • Kirjautumistiedot: käyttäjätunnus, salasana (tallennetaan salattuna)
  • Käyttäjän itse kirjoittama kuvaus itsestään
  • Käyttäjän palveluun jättämät pyynnöt ja tarjoukset
  • Käyttäjän saamat ja antamat palautteet
  • Tilastotietoa palvelun käytöstä, esimerkiksi kirjautumisten lukumäärä
  • Luottokortti- ja tilitiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä ilmoittamia, joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua myöhemmin käytettäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta Jakokulman palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot on lähtökohtaisesti tallennettu palvelimille, jotka sijaitsevat EU:n sisäpuolella. Maksutapahtumien tietoja välitetään EU-alueen ulkopuolelle. Maksuliikenteen osalta palveluntarjoaja varmistaa, että tiedonsiirto täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan palvelimille. Ohjelmallinen pääsy niihin on rajattu salasanoilla ja fyysinen pääsy laitetilaan on rajattu palvelimet tarjoavan yrityksen toimesta.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Käyttäjillä on henkilötietolain 523/1999 6. luvun mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Jakokulma-palvelun käyttäjärekisteriin on tallennettu. Käyttäjän tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja käyttäjätunnus.

Tietojen poistaminen

Jos käyttäjä poistaa profiilinsa Jakokulma-palvelusta, poistetaan kaikki häneen liittyvät henkilötiedot kohtuullisen ajan sisällä, ellei niiden säilyttämiseen ole perusteltua syytä.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Asiakas voi päivittää omia perustietojaan Jakokulma-palvelun profiilisivulla.